శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యం కలిగి ఉండాలి

డాక్టర్ సిహెచ్. సులక్షణమణి కమ్యునిటీ ఆరోగ్య కేంద్రం, పెనుగొండ. శారీరక, మానసిక, సామాజిక, భావోద్వేగ (ఎమోషనల్) తదితర విషయాలలో ధారుడ్యం కలిగిన వ్యక్తిని ఆరోగ్యవంతుడిగా గుర్తించాలని పెనుగొండ కమ్యునిటీ ఆరోగ్య కేంద్రానికి చెందిన యోగా మరియు నేచురోపతి నిపుణులు డాక్టర్ సిహెచ్. సులక్షణమణి అన్నారు. ప్రపంచ ఆరోగ్య దినోత్సవం సందర్భంగా ఎస్.వి.కె.పి. & డా. కె.ఎస్. రాజు ఆర్ట్స్ & సైన్స్ కళాశాల […]

18 నెలల చిన్నారి చికిత్సకు రూ. 35,000 /- ఆర్ధిక సాయం (ఎస్.వి.కె.పి విద్యార్ధుల ఆధ్వర్యంలో)

Tanuku Mandal, 18, from the village gummampadu nelalacinnari kidney disease receiving treatment at the heart of John Samir Vijayawada, boy esvikepi Inter, Degree, PG from both the colleges. Responding to students at Rs 35,000 / lu collect donation, go to Vijayawada abhinandaniyam providing parents that […]